Les 10 h serà l’hora límit per constituir les meses electorals, com indica la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG). I aquesta vegada, els suplents s’hauran d’esperar fins a aquesta hora, fins que totes les meses estiguin constituïdes, per si cal omplir els buits d’altres meses electorals. Aquesta és una de les diferències respecte a altres convocatòries electorals, en què els suplents podien marxar un cop s’havia constituït la seva mesa.

Eleccions en temps de covid

En una entrevista al programa ‘bàsics’, de betevé, el director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals, Ismael Peña-López, ha resolt dubtes sobre la votació en context de pandèmia. Ha aclarit que en cas que la Junta Electoral de Zona demani un suplent que formi part d’una altra mesa, encara que estigui en un altre col·legi, la persona no s’hi pot negar. “La Junta Electoral ha de constituir les meses com pugui i com vulgui”, ha subratllat.

Ha afegit que, com és habitual, els suplents hauran d’estar localitzables durant tot el dia. “Un cop constituïdes les meses, no te’n pots anar de vacances”, ha dit, tot i que la probabilitat que hagin de substituir algú a mitja jornada electoral “és molt baixa”.

Notificacions fins a última hora

Peña-López també ha explicat que les juntes electorals treballen contra rellotge per resoldre el màxim d’al·legacions possible. I que, de fet, ho continuaran fent els propers dies. Per això, encara poden quedar vacants a les meses abans de diumenge, i l’Ajuntament hauria de facilitar més noms per completar-les, que es notificarien amb poc temps de marge. En cas de no tenir temps d’al·legar, caldrà presentar-se al col·legi electoral de totes maneres i, si la persona té motius per no quedar-se a la mesa, caldrà que ho acrediti.

On votar a Barcelona el 14-F?

Si s’ha estat triat membre o suplent amb poc temps de marge i no es pot assistir al col·legi per causa de força major, caldrà que ells mateixos o algun familiar proper ho notifiquin. A més, posteriorment, caldrà justificar l’absència i acreditar-la amb els documents necessaris.

Els votants de risc de primera hora no han de patir

Així mateix, en cas que no es pugui constituir una mesa amb les persones seleccionades per sorteig, les vacants es triaran, com marca la llei, d’entre els primers votants. No obstant això, el director de Processos Electorals ha explicat que tindran en compte el nivell de risc de cada persona. Precisament, de 9 a 12 h és la franja recomanada per a les persones de risc. Per això, ha enviat un missatge de tranquil·litat: “Que no tinguin cap por de ser-hi a primera hora perquè ningú no els farà estar-s’hi 11 hores més”.