L’Ajuntament ha anunciat que sancionarà els fons d’inversió i grans tenidors que facin assetjament immobiliari als llogaters. L’advocat Alejandro Fuentes-Lojo explica a ‘bàsics’ que aquestes sancions per via administrativa ja estaven previstes a la llei d’habitatge. Preveu, doncs, que, a partir d’ara, les administracions estaran pendents per actuar d’ofici quan detectin indicis de mòbing.