L’estiu és sinònim de proliferació de plagues. A més, enguany, a la calor s’hi sumarà que la primavera ha estat plujosa. Per això, des de l’Associació d’Empreses de Control de Plagues de Catalunya, preveuen que serà una temporada “complicada”.

Paneroles, rosegadors, mosquit tigre, mosca negra, formigues… són les plagues més freqüents a la ciutat. Quim Sendra, de l’ADEPAP, ha explicat a ‘bàsics’ que la ciutat dona bones condicions a aquests animals. Pricipalment, “l’absència de depredadors i la presència d’aliments”.

Precisament, aquest aspecte és el que més preocupa a Sendra, la contaminació dels aliments que consumim. Afirma que poden provocar malalties que passen desapercebudes com diarrees, males digestions o infeccions. “És una gran amenaça perquè representen un gran volum encara que el dany que provoquen no és tant evident”.