El nombre de motos a Barcelona és molt superior a la quantitat d’aparcaments disponibles per a aquests vehicles al carrer. Segons un estudi recent, a la ciutat hi ha 70.000 places delimitades per a motos i un parc públic de 230.000, unes xifres que, segons Jordi Porta, un dels autors del projecte, cal equilibrar. Per fer-ho, proposa l’impuls de les motos compartides, amb un sistema que ja existeix a la ciutat en iniciatives privades, i també que aquests vehicles paguin per aparcar al carrer a un preu proporcional al dels cotxes, segons l’espai que ocupen.

Porta considera que l’ús de la moto és elevat perquè és un sistema còmode, que facilita el desplaçament porta a porta, unes facilitats que, assegura, també té la bicicleta. A més, l’estudi alerta que mentre que les dues rodes suposen el 6 % dels desplaçaments de la ciutat (comptant-hi vianants), impliquen també el 40 % dels accidents greus, un element que creu que dona força a la iniciativa de reduir les motos a la ciutat.