Els canvis en la mobilitat del futur eix de la superilla de l’Eixample comencen a tenir efecte. Si divendres passat (primer dia que es van posar en marxa els girs obligatoris al carrer del Consell de Cent) van ser habituals les infraccions de conductors sorpresos o que feien cas omís de la prohibició de continuar recte, aquest dilluns la percepció ha estat de més normalitat.

Un cop consolidada la senyalització, són menys freqüents ja els vehicles que no la respecten (només alguns motoristes continuen obviant-la). En general, de fet, s’ha notat també un descens del volum de trànsit, com han corroborat veïns i treballadors del carrer. La suposició, per a alguns, és que “s’haurà desviat a altres carrers, com la Gran Via i el de València”.

Canvis en la mobilitat a Consell de Cent amb la nova fase de les obres de la superilla de l’Eixample

Missió “impossible” per als transportistes

Qui no ha pogut esquivar les afectacions són els transportistes que distribueixen a la zona. Molts denuncien manca de zones de càrrega i descàrrega, tot i que, segons l’Ajuntament, continuen situades als carrers transversals als futurs eixos verds. A la pràctica, això obliga alguns a aparcar lluny de la destinació i a carretejar-hi la mercaderia, o fins i tot a aturar-se una estona enmig del carrer per descarregar.

canvis Consell de Cent superilla Eixample