Personalitats del món polític, cultural i periodístic han signat dos manifestos sobre possibles acords postelectorals a Barcelona. Es tracta de dos textos contraposats: un demana un acord entre Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, mentre que l’altre aposta per un tripartit format per Esquerra Republicana, el PSC i Barcelona en Comú. En parlem a ‘bàsics’ amb un representant de cada manifest: el dirigent d’EUiA David Companyon i el sindicalista Juan Carlos Gallego.