La Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica reclamen que els instituts de secundària tornin a implementar la jornada partida. La proposta consisteix a dividir el dia en dues franges, separades per un descans per dinar més curt i més aviat que fins ara. La reforma també planteja que les activitats extraescolars s’integrin en el projecte educatiu dels centres i que tinguin horaris flexibles en funció de l’edat i les necessitats familiars. És la proposta de la Fundació Bofill una mesura apropiada per millorar el rendiment escolar? En discutim en el cara a cara amb Cristian Segura, periodista d”El País’, i Xavier Fina, consultor cultural.