Tot i els dèficits de les instal·lacions, l’ampliació del CAP Raval Nord encara no està resolta. L’Ajuntament i el Departament de Salut creuen que s’hauria de traslladar a la Casa de la Misericòrdia. Aquest, però, és l’espai que també vol el MACBA per créixer. Vista la situació, el Departament de Cultura fa una altra proposta: que el CAP s’ampliï per la plaça Terenci Moix. Les responsables del CAP, Ana Romagosa i Núria Villanueva l’han analitzada al ‘bàsics‘.