La síndica de Barcelona ha presentat aquest dimecres l’informe del 2018. Entre les queixes que ha atès, en destaquen les relacionades amb l’accés a l’habitatge i les irregularitats a l’hora de contractar serveis funeraris. Maria Assumpció Vilà en dona més detalls al plató del ‘bàsics’.