El nucli antic de Sarrià participa activament en la recollida porta a porta de residus. De fet, s’ha triplicat la recollida selectiva en aquesta zona, que ha passat del 19 % al 55 % en un any i l’Ajuntament estudia amplia el servei a altres zones de Barcelona. D’altra banda, preguntem al comissionat d’Ecologia, Frederic Ximeno, si Barcelona és una ciutat prou amable amb els gossos i de quina manera caldria millorar les zones habilitades per a aquests animals.