Campuzano ha afegit que “és vergonyós que aquestes companyies puguin decidir quines lleis compleixen i quines no” perquè “la llei ja existeix i l’únic que ha fet l’Ajuntament és incloure-la en el plec de condicions per al concurs públic”. Respecte a les raons de les companyies per retirar-se del concurs, la portaveu de l’Aliança contra la Pobresa Energètica considera que la clàusula no és “discriminatòria” perquè “la llei és obligatòria per a totes les companyies, grans i petites, amb més o menys clients”.
Ha afegit que tant Gas Natural com Endesa “fan tot el possible per no complir amb res que tingui a veure amb pobresa energètica. Han impugnat el mecanisme de finançament del bo social, el protocol que va fer la Generalitat per aplicar la Llei 24/2015 i també la instrucció de l’Ajuntament per aplicar la norma. I ara porten també als tribunals aquest contracte municipal”. Campuzano s’ha mostrat esperançada que altres municipis i també la Generalitat segueixin l’exemple del consistori barceloní i ha afirmat que les grans subministradores continuen incomplint la llei.