Les platges o la Vila Olímpica són la cara visible de la transformació que va experimentar el litoral amb els Jocs. A la mateixa façana hi ha, però, una herència més desconeguda: la xarxa de col·lectors del Front Marítim. Una obra que suma 20 quilòmetres de longitud i que va permetre resoldre un problema històric de la ciutat, les inundacions a barris com el Poblenou.

La construcció d’una altra infraestructura emblemàtica, les rondes, va ser també l’oportunitat d’executar una obra d’enginyeria sense precedents: una galeria de serveis, actualment 41 quilòmetres de túnels, per on transcorren cables de mitja i alta tensió, conduccions de telefonia i d’aigua o cablejat de regulació del trànsit. Diverses companyies van acordar amb l’Ajuntament la construcció d’aquesta galeria, que discorre en paral·lel, gairebé per complet, als traçats de les rondes de Dalt i Litoral.