El Bicicleta Club de Catalunya (BACC) ha elaborat un estudi que posa xifres a la bretxa de gènere que encara existeix en l’ús dels carrils bici de la ciutat. De cada 10 usuaris de carrils bici a Barcelona, només 3,5 són dones. És una de les conclusions d’una anàlisi que el BACC va fer a la tardor en nou punts amb carril bici de la ciutat, matí i tarda en franges de dues hores en hora punta.

L’anàlisi, amb un registre de tots els usuaris del carril bici amb càmeres i anotacions, també posa de manifest que la meitat de la mobilitat dels carrils bici de Barcelona ja és elèctrica, sigui amb bicicleta o patinet, i també xifra els tipus de bicicleta que circulen per la ciutat, del Bicing, plegables, de carretera, de ciutat o tot terreny.

Més homes que dones en bicicleta

Els carrils bici de Barcelona són utilitzats majoritàriament per homes, són una mica més del 64 % d’usuaris, mentre que les dones representen poc més del 35 %. La menor bretxa de gènere la trobem en les bicicletes plegables (43,5 %) i les del Bicing. En les bicis elèctriques plegables es frega la paritat. Alhora, també hi ha menys diferències entre els usuaris de matí que en els de tardes.

El BACC accepta com a limitació de l’estudi que les dades es desprenen de l’observació, i que quan parla de gènere es refereix a gènere probable, i que no té en compte identitats de gènere no binàries.

La bicicleta encara guanya el patinet

Tot i el boom que ha experimentat el patinet elèctric a Barcelona en els darrers anys, la bicicleta segueix dominant la mobilitat als carrils bici de la ciutat. Gairebé el 70 % dels vehicles que hi transiten són bicis, mentre que els patinets elèctrics (en què s’inclouen també altres tipus de vehicles de mobilitat personal) són poc més del 30 %.

Les bicis del Bicing són les més usades

Les bicicletes del Bicing són les que més es veuen als carrils bici de Barcelona, representen un 27 % de les bicis que hi circulen. La resta són bicicletes de propietat, de diferents tipus. Les de ciutat, també anomenades de passeig, amb la barra baixa o alta, i el manillar corbat, representen el 26 % del total. Després trobem les bicis plegables, amb un 23 %, i les bicicletes tot terreny usades per la mobilitat a la ciutat, amb un 13 %. Les bicis de carretera, amb un quadre lleuger i rodes primes, representen el 5 % del total.

La meitat de la mobilitat ja és elèctrica 

Gairebé el 50 % dels vehicles que circulen pels carrils bicis ja utilitzen electricitat per propulsar-se. Les bicis elèctriques són el 30 % del total, mentre que els patinets elèctrics en són el 18 %. L’altra meitat són bicicletes mecàniques, que representen el 50,6 % del total.

Les elèctriques del Bicing van buscades

D’entre les bicicletes del Bicing, les mecàniques són el 54 % de les quals circulen pels carrils bici, mentre que les elèctriques del Bicing en són el 48 %. Això significa que les elèctriques van buscades a les estacions del servei de bicis compartides de Barcelona, perquè la disponibilitat no és en la mateixa mesura: hi ha 5.000 bicis mecàniques i 2.000 d’elèctriques.