L’enfrontament entre el sector del taxi i el dels VTC ha tornat a encendre. Ara és pel temps amb el qual caldrà contractar els serveis dels VTC, que ha de decidir la Generalitat. Al ‘bàsics‘ hem escoltat totes les veus implicades en el conflicte, per conèixer què cal per arribar a un acord.