Sota el mandat de Josep Maria de Porcioles es construeix la Gran Barcelona. Aquest creixement espectacular de la ciutat amb una nova estructuració moltes vegades desordenada i caòtica, conviu amb el fenomen de la massiva immigració procedent de la resta de l’estat.
Milers de persones arriben a Catalunya per trobar una feina. La majoria d’ells arriben a la ciutat amb els trens procedents d’Andalusia i Extremadura, en viatges que duraven fins a tres dies. Durant anys el tren més conegut fou “El Sevillano”, que venia d’Andalusia. Molts dels immigrants venien a través de familiars o coneguts que els trobaven un allotjament temporal a la ciutat, tot i que moltes vegades era tan precari com una barraca. Són els anys de l’autoconstrucció, de la proliferació dels barris de barraques; del Somorrostro i el Camp de la Bota.
Analitzarem la configuració de la Gran Barcelona de Porcioles i de la seva herència, que no es va esvair fins ben entrada la dècada dels 90.