Aquest episodi de ‘Barcelona AMB paraula d’Arxiu‘ el dediquem a una documentació molt propera i que surt de nosaltres mateixos: els dietaris personals. Donem veu a una barcelonina de Gràcia i a un barceloní del Poblenou perquè ens parlin i ens facin veure com eren alguns fets viscuts del passat que van ser importants per a les seves vides. Als centres de l’Arxiu Municipal de Barcelona conservem diversos dietaris, diaris i memòries personals de ciutadans anònims que, amb la seva aportació a la memòria col·lectiva, deixen aquest anonimat i, a través de la seva experiència (custodiada als fons dels nostres arxius), es converteixen en portaveus d’una societat i d’una època.

Escolta el pòdcast aquí: