L’alerta sanitària provocada per la covid-19 ha posat el sector musical contra les cordes: tots els concerts s’han cancel·lat, els grans festivals de música han posposat les seves edicions pel 2021 i els artistes i tècnics veuen que no podran treballar durant una llarga temporada. Avui, l’Ajuntament de Barcelona ha fet un pas per intentar tornar a la normalitat amb un paquet de mesures per ajudar el sector cultural i musical. D’una banda, si les mesures sanitàries ho permeten, vol crear tres espais de música en directe per a aquest estiu al Fòrum i a l’Anella Olímpica, i per l’altra, té la intenció de convertir la sala BARTS en la Casa de la Música de Barcelona a partir de l’abril del 2021. Segons l’Ajuntament, la nova sala BARTS faria prevaldre el valor públic per sobre dels interessos comercials.

Música en directe aquest estiu

L’Ajuntament de Barcelona aposta per crear per a aquest estiu un nova sala per reactivar la música en directe en diferents espais de la ciutat. L’Ajuntament proposa crear tres sales: fòrum Auditori gran, fòrum Auditori petit i l’Anella Olímpica. La situació actual derivada per la covid-19 i l’aplicació de les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat sanitària en esdeveniments culturals en espais tancats, dificulten enormement la sostenibilitat econòmica d’activitats musicals de concurrència pública. Per això, i amb la voluntat de reactivar l’activitat econòmica i social de la música en directe a Barcelona, es posaran a disposició diferents espais per donar joc al conjunt del sector durant els mesos de juny, juliol i agost, sempre que el desenvolupament de les fases de desconfinament ho permetin i adequant els espais a les característiques necessàries per al seu desenvolupament.

La Casa de la Música arribarà a l’abril del 2021

L’Ajuntament de Barcelona convertirà la sala BARTS en la nova Casa de la Música de Barcelona. El nou equipament serà un espai que donarà valor a la música com a lloc de trobada, impulsarà la seva dimensió comunitària, econòmica i cultural. Actualment, la sala BARTS, situada a l’avinguda del Paral·lel, 82, és de titularitat pública i va ser concedida per un termini de 10 anys que finalitza l’abril del 2021. Es tracta d’una concessió d’ús privatiu de domini públic i es va adjudicar mitjançant un concurs de caràcter obert. És per a aquest motiu que prèviament a la finalització del termini de la concessió actual s’haurà de tramitar una nova concessió en règim de concurrència i respectant el mateix procediment.