Les arts escèniques són un dels motors culturals més potents de Barcelona i les sales petites de la ciutat representen una oferta alternativa a les gran produccions de caire més comercial. Durant molts anys, es coneixien com les sales alternatives però ara s’han reinventat. Les sales petites programen teatre alternatiu, concerts, recitals de poesia, etc., i és que amb menys recursos i un públic més difícil, el talent i una programació diversa són les armes del cartell. El Josep París ha realitzat una radiografia del sector i ens donarà a conèixer algunes de les noves sales petites de la ciutat.