Esta tierra jamás será fértil por haber parido colonos” és la primera revisió antològica sobre la trajectòria de Daniela Ortiz (Cusco, 1985). La Virreina Centre de la Imatge presenta 31 projectes de l’artista, alguns dels quals creats expressament per a aquesta exposició. L’exposició denuncia el racisme institucional i els processos de retirades de custòdia de menors per motius classistes, patriarcals i racistes.

El Palau de La Virreina, edifici colonial

Daniela Ortiz ha creat algunes peces expressament per La Virreina Centre de la Imatge. Una d’aquestes és ‘Pintures de castes’ (2019), en què l’artista utilitza el gènere pictòric de l’anomenada pintura de castes per denunciar el racisme d’esquerres, independentista i feminista. El director de La Virreina Centre de la Imatge, Valentín Roma, ha comissariat aquesta exposició antiracista i anticolonial en un edifici que encara manté el nom colonial, es diu Palau de la Virreina perquè hi va viure la dona del virrei Amat i Junyent que havia governat amb mà de ferro el virregnat del Perú.

 

Custòdia de menors

Els projectes ‘Walter’ i ‘Factors de risc’ tracten de com treballen els organismes públics responsables de la retirada de la custòdia de menors. En el cas de Walter, Daniela Ortiz ha construït una instal·lació concebuda per a La Virreina en format parc infantil per denunciar el cas de la retirada de la custòdia de Walter, un nen que va caure al parc infantil però es va acusar als seus pares de maltractament. Daniela Ortiz també presenta el treball titulat ‘Factors de risc’ (2019), en què apareix una fotografia del seu fill nounat al costat del llistat d’indicadors que la Direcció d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya estableix per decidir si retira la custòdia d’un menor.

Atacs racistes a Daniela Ortiz

Els darrers dies, l’artista Daniela Ortiz ha rebut atacs racistes a Twitter arran de la seva darrera exposició a La Virreina Centre de la Imatge on denuncia el racisme institucional. Daniela considera que Catalunya pot estar oprimida, però no és una colònia, al contrari, els catalans són els que van ser colonitzadors a l’Àfrica i Guinea amb personatges com Fèlix Millet o a les Amèriques amb el català que va ser virrei del Perú i un dia va construir el Palau de la Virreina actual.

ABC de l’Europa racista (2017)

L’ABC de l’ Europa racista (2017) és un alfabet per a nens en què cada lletra articula conceptes i idees sobre una possible narrativa antiracista i anticolonial. Una peça que podem veure a l’exposició i que guarda la galeria Àngels Barcelona al carrer Pintor Fortuny, 27.