Des que va ocupar la seva nova seu l’any 2015, el Centre Cívic Baró de Viver s’ha convertit en un important motor cultural per al barri, tenint en compte que es tracta d’un nucli de dimensions reduïdes limitat per les vies de tren, el nus de la Trinitat i el riu Besòs i que els seus aproximadament 2.500 habitants han de desplaçar-se fora per accedir a equipaments culturals. A falta d’una biblioteca pública, una galeria d’art, un teatre o una sala de concerts, el centre treballa per fer arribar tota la seva programació artística a l’entorn més directe i d’aquesta voluntat s’ha establert una relació molt directa amb l’escola.

El paper de l’art en l’educació

Més enllà dels continguts i competències que es treballen a classe en l’àrea d’educació artística a primària, el CC Baró de Viver vol garantir l’accés de tot l’alumnat al món cultural a través de diversos projectes d’educació i cultura, entre els quals hi ha un taller d’expressió corporal i arts escèniques i un altre d’arts expositives (emmarcats dins dels programes Caixa d’eines del Pla de barris de l’Ajuntament). L’objectiu d’aquest últim és posar en contacte els nens amb artistes de diverses disciplines perquè puguin conèixer-ne l’obra i familiaritzar-se amb la seva pràctica creativa, a través d’una visita a l’exposició i una activitat d’aula. Es tracta d’una forma d’atendre la diversitat i fomentar tot tipus de capacitats creatives. La proposta, a més a més, compta amb un projecte en què un comissari assessora l’equip docent per tal de dissenyar una exposició amb tots els treballs del curs.

L’amor, segons Alma Cuaderno

De quins colors es pot pintar l’amor? Aquesta és la pregunta que les fotògrafes Núria Guerrero i Anaïs Muniesa, impulsores del projecte Alma Cuaderno van llançar als alumnes de la classe dels Vampirs de l’Escola Baró de Viver després que visitessin la seva exposició “L’amor serà l’amor que fem”, un recull dels seus 10 anys de trajectòria que pren el títol d’una cançó dels valencians El Diluvi. A partir d’aquí, els nens de primer de primària van poder intervenir sobre les imatges de la mostra i fins i tot jugar a ser fotògrafs. Amb aquesta activitat els alumnes van poder desenvolupar múltiples lectures i interpretacions de l’obra artística.

La notació gràfica de Deiff MG

La música no només s’escriu en pentagrames. La notació gràfica permet representar el so a través d’altres elements visuals com poden ser el color, les formes geomètriques o el còmic. L’il·lustrador i músic Deiff MG hi experimenta en l’exposició “PANG! Transmutacions sonores”, que es pot visitar al CC Baró de Viver fins al 4 de juny. La mostra recull una sèrie de partitures gràfiques amb què l’artista proposa al músic certes indicacions sobre el rime, la melodia i la temàtica de la peça, que estan totalment obertes a la seva lliure interpretació. A partir d’aquesta tècnica, Deiff MG va proposar als alumnes de segon de primària de l’Escola Baró de Viver un seguit d’activitats de representació plàstica del so amb què van posar a prova les seves capacitats auditives i d’abstracció en un diàleg entre dos llenguatges artístics.