El Pep Prieto parla de noves sèries que cal reivindicar tot i que tinguin poc públic.