En Josep Lambies, ens ha promès portar-nos algunes de les criatures aquàtiques més curioses que han poblat les pantalles de cinema.