El Josep París ens desvetlla si el quadre és una fotografia o una pintura mentre fem un viatge per la història del retrat pictòric. I és que vivim un moment daurat del retrat gràcies als selfies i, de fet, un dels quadres més reconeguts de la història de l’art és un retrat, la Gioconda. El nostre reporter ha entrevistat Iván Franco i Gonzalo Goytisolo, dos pintors retratistes que tenen estils molt diferents.