El Josep París ens descobrirà un nou model de sala d’art: les galeries en línia. Sabrem quines són les més importants a escala internacional i parlarem amb una que acaba d’obrir les seves “ciberportes” a artistes de Barcelona, la galeria Artig.