Carmen Zapata, Reyes Torío i Alicia Rodríguez són membres de l’associació MIM i avui debatran sobre la situació de la dona en la indústria musical. L’Anna Pou ens farà un repàs de la història de l’expressionisme alemany en el seu vessant artístic. L’Esther Castarnado ha estat uns dies acompanyant dos fotògrafs musicals de metal extrem.