La Mireia Madroñero porta nous discos i músics que animen a moure el cos de cap a peus.