Una prova pilot defensa la integració dels nens amb autisme a les escoles ordinàries

Un projecte pioner amb nens amb trastorn d'espectre autista (TEA) que s'ha dut a terme a escoles de tot Catalunya vol demostrar que una millora de l'entorn i les condicions d'escolarització afavoreixen un millor aprenentatge. Els responsables de les associacions d'aquesta malaltia defensen la integració a les escoles ordinàries i una millor formació per als suports d'aquests nens. El 2 d'abril se celebra el Dia Mundial de l'Autisme amb el blau com a color dominant.

El TEA és un transtorn neurològic que afecta la percepció i el processament cerebral de la informació. A Catalunya hi ha una prevalença d'1 de cada 150 naixements i és quatre vegades més freqüent entre els nens que entre les nenes. El col·lectiu d'infants amb autisme és el que presenta un índex d'exclusió escolar més baix a tot Catalunya. L'associació Aprenem en conveni amb el Departament d'Ensenyament ha realitzat un projecte pioner a Catalunya i dur a terme la pràctica real de la inclusió d'aquests alumnes. "Construïm capacitat" és un projecte iniciat el curs 2011-2012 en el què hi han participat 44 infants de 40 escoles de Catalunya.

Segons els seus impulsors, els resultats demostren que quan els nens i nenes amb autisme gaudeixen de condicions concretes, amb metodologies específiques i professionals que coneguin les dificultats del trastorn i com actuar, "la seva inclusió a l'escola és possible".