Per utilitzar el CAPTCHA, necessiteu l'extensió Really Simple CAPTCHA instal·lada.

transparència

D’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, betevé obre un espai de transparència per tal de facilitar de manera proactiva la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics.

Pots exercir el dret d’accés a la informació pública enviant un correu electrònic a la següent adreça: transparencia@beteve.cat

Les peticions hauran de contenir la identitat del sol·licitant (nom, cognoms i DNI) i, en el seu cas, la identitat de la persona física o jurídica a qui representi (nom i cognoms o raó social, DNI o NIF), la descripció precisa de la informació a la que es vol tenir accés i la forma o el format en què es vol tenir accés. És opcional informar sobre el motiu de la petició.

Informació corporativa

(documentació: http://beteve.cat/transparencia/informacio-corporativa/)

Reglament d’organització i funcionament

Estatuts

Contracte programa

Contracte Programa 2014-2017 (PDF)

Estatut professional

Estatut professional (PDF)

Consell d’Administració

Remuneracions del Consell d’Administració (PDF)

Direcció

Retribucions dels alts càrrecs (PDF)

Organigrama ICB – Gener 2016 (PDF)

Informació econòmica

Comptes anuals

Contractació

Dades fiscals

Raó social: INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, SA Spm

Domicili fiscal: Plaça Tísner 1, 08018 Barcelona

NIF A-08862997

Accés al perfil del contractant (PDF)

Instruccions internes de contractació (PDF)

Llista de contractes

Instruccions internes de contractació

Contractació i campanyes publicitàries

Informació laboral

Estructura retributiva ICB SA Spm

Reglament condicions laborals

Conveni d’oficines i despatxos

Relació de llocs de treball

Organigrama ICB – Gener 2016

 

Procés de selecció

En aquests moments no hi ha cap oferta en curs.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!