transparència

D’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, betevé obre un espai de transparència per tal de facilitar de manera proactiva la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics.

Pots exercir el dret d’accés a la informació pública enviant un correu electrònic a la següent adreça: transparencia@beteve.cat

Les peticions hauran de contenir la identitat del sol·licitant (nom, cognoms i DNI) i, en el seu cas, la identitat de la persona física o jurídica a qui representi (nom i cognoms o raó social, DNI o NIF), la descripció precisa de la informació a la que es vol tenir accés i la forma o el format en què es vol tenir accés. És opcional informar sobre el motiu de la petició.

Informació corporativa

(documentació: http://beteve.cat/transparencia/informacio-corporativa/)

Reglament d’organització i funcionament

 • Reglament d’organització i funcionament del servei públic de televisió local de Barcelona BTV (PDF)
 • Modificació Reglament d’organització i funcionament incloent el servei de ràdio local de Barcelona (PDF)
 • Reglament serveis de televisió i ràdio (text consolidat ICB) (DOC)

Estatuts

 • Constitució ICB 1983 (PDF)
 • Estatuts ICB – Modificació 1996 (PDF)
 • Estatuts ICB – Modificació 2001 (PDF)
 • Estatuts ICB – Modificació 2008 (PDF)
 • Estatuts ICB – Modificació 2014 (PDF)
 • Estatuts socials ICB text consolidat (PDF)

Contracte programa

Contracte Programa 2014-2017 (PDF)

Estatut professional

Estatut professional (PDF)

Consell d’Administració

 • Sr. Josep Maria Carbonell, president (PDF CV)
 • Sr. Carlos Nieto, conseller (PDF CV)
 • Sra. Isona Passola, consellera (PDF CV)
 • Sr. Vicenç Villatoro, conseller (PDF CV)
 • Sr. Carles Bosch, conseller (PDF CV)
 • Sr. Francesc Xavier Sánchez, secretari

Remuneracions del Consell d’Administració (PDF)

Direcció

 • Sr. Sergi Vicente, director (PDF CV)
 • Sra. Carme Ponte, directora Econòmica i Comercial (PDF CV)
 • Sr. Xavier Muixí, director d’Informatius (PDF CV)
 • Sr. Josep Rocafort, director d’Art i Continguts (PDF CV)
 • Sr. Jordi Colom, director Tècnic i d’Innovació (PDF CV)
 • Sra. Rosa Alba Roig, directora d’Estratègia i Participació (PDF CV)

Retribucions dels alts càrrecs (PDF)

Organigrama ICB – Gener 2016 (PDF)

Informació econòmica

Comptes anuals

 • Comptes anuals-2015 (PDF)
 • Comptes anuals-2014 (PDFComptes anuals-2013 (PDF)
 • Comptes anuals-2012 (PDF)
 • Comptes anuals-2011 (PDF)
 • Comptes anuals-2010 (PDF)
 • Comptes anuals-2009 (PDF)
 • Comptes anuals-2008 (PDF)

Contractació

Dades fiscals

Raó social: INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, SA Spm

Domicili fiscal: Plaça Tísner 1, 08018 Barcelona

NIF A-08862997

Accés al perfil del contractant (PDF)

Instruccions internes de contractació (PDF)

Llista de contractes

 • Contractes menors-1r trimestre 2015
 • Contractes menors-2n trimestre 2015
 • Contractes menors-3r trimestre 2015
 • Contractes menors-4t trimestre 2015
 • Relació de contractes 2015

Instruccions internes de contractació

Instruccions internes de contractació

Contractació i campanyes publicitàries

Contractació de campanyes publicitàries

Informació laboral

Reglament condicions laborals

Conveni d’oficines i despatxos

Relació de llocs de treball

Organigrama ICB – Gener 2016

Estructura retributiva ICB SA Spm

Reglament condicions laborals

Conveni d’oficines i despatxos

Relació de llocs de treball

Organigrama ICB – Gener 2016

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!