Teràpies per millorar la comunicació en nens i adolescents autistes

Les teràpies per a nens i adolescents amb trastorn de l'espectre autista són essencials per millorar la qualitat de vida dels malalts i els seus familiars. La família de l'Alejandro ho té molt clar, per això, des que li van diagnosticar autisme, amb dos anys i mig, va a un centre per fomentar la comunicació i les relacions amb els altres.

Diverses tècniques estan centrades a fomentar la comunicació, ja que aquesta és una de les dificultats o impossibilitats que tenen les persones que n'estan afectades. Relacionar-se amb els altres, expressar les seves necessitats