Serveis a la comunitat, una assignatura avaluable a l’ESO a més de 150 instituts

Aquest curs més de 5.000 alumnes de tercer i quart d'ESO de 152 centres públics i concertats hauran de fer de forma obligatòria el que és coneix com un servei a la comunitat. Es tracta d'alguna activitat de caràcter solidari i que impliqui un compromís cívic per part dels alumnes. L'experiència pilot va començar fa dos anys a un centenar de centres i l'objectiu és que s'estengui a tots els instituts de Catalunya en els propers cinc anys.

Un dels centres en què ja funciona aquest projecte és l'institut públic Quatre Cantons, al barri del Poblenou. Aquest curs els alumnes de quart d'ESO estan realitzant activitats amb diverses entitats, una de les quals és la cooperativa Biciclot, que es dedica a fomentar la mobilitat sostenible. De fet, va ser la mateixa entitat la que es va adreçar al centre escolar per exposar-los la proposta. Els alumnes s'han encarregat de localitzar bicicletes en desús i recollir-les. Un cop les han aconseguit i reparat, han de buscar quina sortida els donen: si cedir-les a algun projecte de solidaritat internacional o repartir-les pel barri. A partir d'ara, activitats com aquestes formaran part del currículum obligatori a més de 150 instituts de tot Catalunya. Cada centre podrà escollir el projecte, que serà una assignatura transversal, obligatòria i que s'avaluarà.