Requeriment prejudicial a Adif perquè posi al dia la infraestructura de Rodalies

La Generalitat ha presentat un requeriment previ a l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries perquè arregli les deficiències de la xarxa de Rodalies i Regionals de Catalunya. És el pas previ abans d'interposar un recurs contenciós-administratiu davant l'Audiència Nacional. A més, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha obert un expedient informatiu a Renfe per les afectacions de la vaga de maquinistes.

Des de Territori consideren que "la manca de fiabilitat del servei de Rodalies i Regionals es deriva de les deficiències de la infraestructura ferroviària" i en responsabilitza Adif, per no haver complert amb la seva obligació de mantenir les infraestructures en bones condicions.

Segons la Generalitat, dels 306 milions previstos en el Pla d'Inversions que es va pactar al 2003 per corregir les mancances de la xarxa, només el 4 % de les accions estan fetes i en servei. Un 22 % més s'estan executant o contractades i el 74 % restant està en fase de projecte o pendents.

Davant d'això, el govern català ha presentat el requeriment previ a Adif perquè executi aquestes inversions. En cas que Adif no compleixi aquesta sol·licitud, s'engegaria la via judicial, amb un recurs contenciós-administratiu davant l'Audiència Nacional per inactivitat.

Expedient a Renfe

Territori i Sostenibilitat també ha obert un expedient informatiu a Renfe per l'alteració que va patir el servei de Rodalies durant els dies 10 i 12 de juny, coindicint amb la vaga del sindicat de maquinistes SEMAF. D'aquesta manera, es vol reunir tota la informació sobre com es va prestar el servei i quines mesures va adoptar l'empresa per minimitzar l'impacte de la vaga, reestablir la normalitat al més aviat possible i informar puntualment els usuaris.

Des de la Generalitat recorden que la llei del sector ferroviari estableix que en cas d'accident, fallada tècnica o altres incidències que afectin significativament la circulació de trens, Adif ha d'adoptar totes les mesures necessàries per corregir la situació.