Els presos donen classe com a part del seu procés de reinserció

Gairebé la meitat dels presos que participen en programes de reinserció no tornen a la presó un cop complerta la seva pena. A Catalunya fa més de 20 anys que funcionen aquests programes. Una de les últimes iniciatives del Departament de Justícia i l'Obra Social la Caixa és que els reclusos facin classe, no ja com a alumnes sinó com a professors.