Refotografiar Barcelona amb Mark Klett

El 2010 l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona va encarregar al fotògraf nord-americà Mark Klett dues panoràmiques a través de la refotografia, una tècnica que li ha permès crear un panorama de la ciutat al llarg de 438 anys a partir de gravats del segle XVI i fotografies antigues i d'actuals.

Aquest gènere consisteix a tornar a fotografiar des del mateix punt una escena prèviament enregistrada. D'aquesta manera es pretén evidenciar el pas del temps mitjançant la confrontació de diverses imatges obtingudes en èpoques diferents.