Reconeixement a la tasca integradora de l’Escola Tres Pins

El Departament de Cultura de la Generalitat ha guardonat l'Escola Tres Pins amb el I Premi de Foment de la Llengua de Signes Catalana. El motiu n'és la contribució que ha fet el centre per normalitzar la convivència d'alumnes sords amb estudiants sense problemes d'audició a les mateixes aules.

Fa gairebé 20 anys, des de 1998, que l'Escola Municipal Tres Pins de Montjuïc va començar a treballar oficialment amb el que denominen l'educació bilingüe. Es tracta d'un sistema educatiu en què els estudiants aprenen amb una professora i una logopeda a l'aula. Aquesta segona explica les lliçons mitjançant la llengua de signes i els nens i nenes s'hi familiaritzen fàcilment des de ben petits. De fet, des de parvulari i fins al cicle inicial, tots els alumnes aprenen aquest idioma especialitzat durant una hora a la setmana.

Aquest model educatiu és un cas únic a tot Barcelona. La seva tasca de normalització de l'educació especial i d'integració dels infants sords en l'escola convencional són alguns dels motius pels quals s'ha premiat l'escola amb el I Premi de Foment de la Llengua de Signes.

L'origen del centre, al s. XIX

Per trobar els orígens i precedents de l'Escola Tres Pins ens hem de remuntar a 1800. Llavors el Saló de Cent de l'Ajuntament va ser la seu de la primera escola per a sords. Posteriorment es va convertir en l'Escola Municipal de Sordmuts i més tard en el Centre Municipal Fonoaudiològic. El 1990 va ser quan es va crear l'escola actual i abans del reconeixement oficial el 1998 els docents ja van començar a treballar en aquest sistema inclusiu.