Prova pilot per capturar les partícules contaminants de l’asfalt

Un assaig a Barcelona, i tres ciutats europees més, estudia com atrapar a terra les partícules contaminants. La prova es va iniciar aquest dimarts de matinada al carrer de la Indústria i finalitzarà a finals de maig. L'objectiu és reduir la contaminació de la ciutat amb un compost químic que facilita que l'asfalt capturi determinades partícules en suspensió.

Atenes, Florència i Porto són les altres tres ciutats que col·laboren en els assajos i complementen la prova de Barcelona. A casa nostra, el projecte el coordina l'Institut de Diagnòstic Ambiental de Barcelona, i consisteix en un camió que ruixa l'asfalt amb una substància química que facilita que s'hi adhereixin les partícules en suspensió de l'aire i no tornin a elevar-se, tot i el pas dels vehicles. Ho fan al tram del carrer de la Indústria comprès entre l'avinguda de Gaudí i el carrer de Las Navas, ja que és una part amb trànsit intens.