Més protecció per al poble antic de Sant Andreu de Palomar

El pla especial urbanístic que s'espera s'aprovarà a principis d'any ofereix més protecció i conservació del patrimoni artístic de l'antiga vila de Sant Andreu de Palomar, és a dir, el nucli antic del barri, amb una superfície de 27 hectàrees. Amb l'aprovació d'aquest pla es protegeix, per exemple, la conservació de les façanes i alguns elements decoratius interiors de les típiques cases de planta baixa de Sant Andreu.

Protegir el patrimoni històric

Bones notícies per a les casetes típiques del barri de Sant Andreu, el conegut com a poble antic, arran de l'aprovació inicial del Pla especial urbanístic de l'Ajuntament. Resseguint la morfologia urbana del que era l'antic nucli urbà de Sant Andreu de Palomar abans que fos annexionat a Barcelona l'any 1897, el pla permet afegir un 10 % al volum d'edificis protegits. Cal recordar que en el PGM anterior es protegia el 48 % del nucli històric i ara s'hi annexionen un total de 130 finques.

Catalogacions diferents

El nou pla concreta i desenvolupa el Pla General Metropolità anterior, que ja preveia que caldria protegir les illes de cases característiques de Sant Andreu de Palomar també conegudes com a quarterons. El nou pla preveu en concret la catalogació de nou edificis amb el nivell C (bé d'interès urbanístic). Aquest nivell obliga al manteniment de la finca i no es pot enderrocar. Hi ha 11 edificis més catalogats amb el nivell D (bé d'interès documental). Aquí es permet l'enderroc sempre que es presenti i s'aprovi un estudi historicoarquitectònic. També es fa una fitxa per a tot el conjunt del poble antic.

Lluita veïnal

Els veïns estan satisfets que la protecció que oferia el PGM ara es vagi concretant amb diferents catalogacions per edificis específics. Creuen que el patrimoni històric de l'Antic Poble de Sant Andreu de Palomar és un capital que interessa a tots els barcelonins i que aquest pla també pot ajudar a promocionar. També volen continuar amb un altre preservació del patrimoni, en aquest cas l'industrial. No volen que, per exemple, el nom de la Maquinista quedi associat únicament al centre comercial i desitgen que es posi en valor la memòria dels tallers metal·lúrgics de la Maquinista terrestre i marítima entre molts altres exemples.