Per utilitzar el CAPTCHA, necessiteu l'extensió Really Simple CAPTCHA instal·lada.

professionals

Treballar a betevé

Ofertes de feina

En aquests moments no hi ha cap convocatòria oberta.

Treballar amb betevé

Dades fiscals

Raó social: INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, SA Spm

Domicili fiscal: Plaça Tísner 1, 08018 Barcelona

NIF A-08862997

Instruccions internes de contractació

Instruccions internes de contractació (PDF)

Procediment e-factura

Els proveïdors d’Informació i Comunicació de Barcelona SA Spm poden presentar les seves factures a través de la Bústia de Factures Electròniques de l’Ajuntament de Barcelona (https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1)

Aquí podeu trobar el Manual d’usuari per a la confecció i lliurament de factures electròniques a l’Ajuntament de Barcelona a través del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (CAOC) en català (http://beteve.cat/wp-content/uploads/2016/07/MANUAL_USUARI_-FACTURA_ELECTRONICA_V9_20160111.pdf) i castellà (http://beteve.cat/wp-content/uploads/2016/07/MANUAL_USUARI_-FACTURA_ELECTRONICA_V9_20160111-ESP-1.pdf).

Com presentar projectes

1. Què hem de fer per presentar un projecte a betevé?

Podran presentar projectes les persones naturals o jurídiques, amb condició d’empresari, que tinguin plena capacitat d’obrar i que no estiguin incloses en cap de les circumstàncies que prohibeixen contractar amb el sector públic. Article 60 de la Llei de contractes del sector públic.

Els concurrents hauran d’estar habilitats professionalment per a la realització del projecte que presentin en els seus estatuts o regles fundacionals.

També hauran d’acreditar estar al corrent de totes les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

2. Qui avalua els projectes?

Els projectes són avaluats per un grup d’anàlisi de continguts format pel director de betevé i les àrees de Continguts i Art, i d’Estratègia i Participació.

El grup escull quina mena de continguts busca, estudia els projectes lliurats i en tria un. En la selecció es valoren aspectes com la idoneïtat amb l’esperit de betevé, el pressupost o, en cas de concurs, que els projectes s’ajustin a l’encàrrec.

3. Quin tipus de projectes avaluem?

Hi ha tres categories de selecció de programes:

 • CATEGORIA 1: propostes de productores audiovisuals i professionals
 • CATEGORIA 2: programes encarregats per concurs
 • CATEGORIA 3: recuperació i/o actualització de formats antics

 

CATEGORIA 1 – Propostes

Com puc presentar un projecte a betevé?

Idea general:

El projecte ha de recollir la idea general de forma clara i directa: en què consisteix, durada, freqüència d’emissió o publicació, a quin públic va dirigit, per quin dels canals de betevé es distribuirà, etc.

Realització / Producció:

El projecte ha d’explicar les característiques de producció i realització, quants capítols o lliuraments inclourà, exteriors o plató, etc. Si cal plató, l’adjudicació es farà per concurs.

Pressupost:

El projecte inclourà un pressupost, el més detallat possible, amb els conceptes desglossats.

Propostes excloses:

 • – Queden excloses les propostes que, per similitud de concepte o temàtica, siguin incompatibles amb les idees de continguts que ja convoquem per concurs (CATEGORIA 2) i que podeu consultar aquí.
 • – Queden excloses les propostes que, per concepte o temàtica, s’assemblin als continguts que ja tinguem actualment. Consulteu aquí la nostra programació.
 • – Queden excloses les propostes que, per concepte o temàtica, s’assemblin a altres continguts que ja hàgim emès amb anterioritat (CATEGORIA 3).

Com envio la proposta?

 • Totes (sense excepció) cal enviar-les en format convencional (PDF, DOC, etc) al correu electrònic propostes@beteve.cat
 • Si teniu teasers, pilots o similars, cal que inclogueu un enllaç (Youtube, Vimeo, servidor propi,…) on es pugui visionar o descarregar. Aquests vídeos no es compensaran econòmicament.

CATEGORIA 2 – Concursos públics

Com encarrega betevé els projectes?

Quan betevé tingui una idea que necessiti encarregar-la a una productora o professional extern, es procedirà a la convocatòria d’un concurs.

Com sé quins concursos hi ha i com presentar-m’hi?

Vegeu aquí quins programes busquem actualment i en quines condicions.

Queden fora d’aquesta categoria aquells projectes que betevé vulgui impulsar amb els recursos dels quals disposa.

CATEGORIA 3 – Programes antic

Què reciclem?

La tercera categoria està pensada per resoldre els casos en què betevé decideix recuperar o actualitzar programes que hagi emès amb anterioritat.

En aquest cas, el grup d’avaluació contempla si existeix una autoria i estudia la conveniència de recuperar aquest format: com s’hauria d’actualitzar, pressupost, incompatibilitat amb altres projectes, etc.

4. Consideracions generals

Volem projectes transmèdia.

Els projectes presentats han d’estar concebuts amb visió transmèdia i hauran de justificar quines finestres i formats fan servir i per què.

Volem CONTINGUTS que es puguin presentar de diferents maneres per tal de treure el màxim partit al potencial transmèdia.

A més de millorar la seva oferta comunicativa i d’obrir-se a altres finestres més enllà de la televisió per antena, betevé pretén així fomentar el creixement del sector audiovisual en un sentit ampli.

Volem projectes participatius.

Valorarem positivament els projectes que contemplin maneres de fomentar la participació ciutadana i la idea de comunitats.

Volem projectes poc convencionals.

Ens interessen plantejaments que no apareguin en altres mitjans de Comunicació, siguin públics o privats.

Valorarem positivament l’originalitat de concepte, contingut i estètica.

Valorarem positivament la innovació i la incorporació de tecnologies en els processos de producció sempre que estiguin justificats.

Esponsoritzacions

S’accepten projectes que vinguin acompanyats d’una esponsorització comprovable i que no entrin en contradicció amb la missió i els valors de betevé.

Quan i com respondrà betevé?

Si la proposta és rebutjada, us ho farem saber per correu electrònic en un termini d’un mes aproximadament. Citarem, breument, per quin o quins motius la rebutgem.

Si la proposta agrada però és incompleta o hi ha dubtes sobre la seva viabilitat, betevé demanarà aclariments o proposarà als autors vies per millorar-la.

Si ens interessa la proposta, ens posarem en contacte amb vosaltres per parlar de la posada en marxa del projecte i del calendari de l’execució.

Confidencialitat i transparència

 • – D’acord amb la Llei de Transparència, ICB resta obligada a publicar la llista de tots els contractes formalitzats per la societat.
 • betevé mantindrà la confidencialitat sobre els projectes presentats, Independentment de si són acceptats o no.
 • betevé no discriminarà projectes per sexe, raça, religió, ideologia, nacionalitat o persones amb discapacitat.

5. Projectes en curs

Actualment tenim dos projectes en curs:

Projecte 1

betevé requereix un servei de manteniment, dinamització i moderació dels comptes de Twitter i Facebook de btv cinema.

El termini per fer arribar propostes per aquest projecte es va tancar divendres 13 d’octubre a les 12 h. Properament es farà pública la decisió del prestador del servei.

Més informació al document adjunt.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!