4.500 persones han perdut el PIRMI amb els nous requisits

Fa un any que la Generalitat va endurir les condicions per rebre la renda mínima d'inserció per evitar el frau. Amb les noves condicions, 4.500 persones han perdut el PIRMI. Algunes associacions alerten que els canvis han perjudicat gent que necessita aquest subsidi i critiquen que l'Administració tarda molt en respondre les sol·licituds.

A principis d'agost de 2011, es va canviar el sistema de pagament de la renda mínima d'inserció. Fins llavors, aquest subsidi es cobrava mitjançant una transferència bancària, però a partir d'aleshores es rebia un xec nominatiu que calia anar a cobrar en persona.

També es van canviar els requisits per rebre aquesta ajuda. Des de fa un any, cal acreditar dos anys de residència continuada a Catalunya, es tenen en compte els ingressos dels últims 12 mesos i es podrà cobrar durant cinc anys. La quantitat del subsidi no pot superar el salari mínim interprofessional.