La música concreta de Pierre Henry s’exhibeix a la Fundació Tàpies

La música concreta o acusmàtica ha passat per la Fundació Antoni Tàpies. Carlos Gómez hi ha interpretat les 25 'Variations pour une porte et un soupir' de Pierre Henry, considerat un dels pares del gènere.

La música concreta o acusmàtica, nascuda a França a mitjan segle XX, és el resultat de la manipulació de sons diversos sobre un suport d'enregistrament. En el cas d'Henry, el suport usat és una cinta de la marca Revox i els sons amb què va experimentar i crear van ser la boca, diferents portes i un flexaton (petit instrument de percussió).