El portal renovat d’Open Data de l’Ajuntament aconsegueix xifres rècord

Per primera vegada, el web publica les dades de les queixes de barcelonins amb relació a la ciutat i els serveis municipals

El consistori renova el portal Open Data, que ara ha incorporat 366 conjunts d'informació al seu catàleg ("datasets"), i incrementa així el nombre de fitxers consultables. Gràcies a aquestes millores el web ha augmentat el nombre de visites. D'aquesta manera Barcelona vol continuar sent una ciutat capdavantera en el sector.

L'Open data és el terme per referir-se a l'obertura de dades d'informació del sector públic, és un moviment impulsat per les administracions públiques amb l'objectiu d'aprofitar al màxim els recursos públics disponibles, i que exposen públicament la informació generada o custodiada per organismes públics. Això facilita l'accés i la reutilització de les dades per part de les entitats  o els mateixos ciutadans. L'Ajuntament és pioner en aquest àmbit, el 2011 ja va ser un dels primers ajuntaments a crear el seu propi web de dades obertes, i fins i tot ha estat guardonada per aquest fet. Ara fa un pas més enllà i renova el portal amb millores i més fitxers consultables. La més destacada: per primera vegada es poden consultar les queixes dels ciutadans.

El portal ha incrementat el nombre de fitxers consultables fins als 1.293 si comptem les sèries històriques, i 2.687 incloent tots els formats disponibles. A més s'hi han incorporat millores, com ara la possibilitat de previsualitzar-los en taules, formats gràfics o sobre mapes; també s'han implementant API's per facilitat la tasca als desenvolupadors, així com la possibilitat de fer comentaris. Cal recordar que el 95 % de les dades tenen un nivell de qualitat considerat el mínim òptim pel seu tractament.

Tot plegat ha comportat un increment de visites al web, passant d'una mitjana de 17.000 a 59.408 en el mes de març, i registrant un increment important pel que fa a les dades consultades en llengua anglesa, que han passat d'un 3 % a un 11 %.  Des de la inauguració del nou portal les dades més consultades són les d'incidències, queixes i suggeriments gestionats per l'Ajuntament, una de les novetats del portal. Actualment es poden consultar les dades del 2014, 2015 i 2016, però s'anirà actualitzant trimestralment. També han estat molt consultades la relació de subvencions i transferències del consistori, la descripció de la causalitat dels accidents gestionats per la Guàrdia Urbana i les dades referents a l'arbrat de la ciutat.