Vols guanyar una samarreta de la @lola.vendetta pel dia de la dona?

Com participar al sorteig? 1/ Segueix a @ohmygoig i @lola.vendetta a instagram abans del 8M 2/ Comenta aquesta foto etiquetant a 3 dones per les que creus que val la pena manifestar-se el 8 de març i qualsevol dia de l'any. El 8 de març publicarem el nom de la persona guanyadora. Molta sort!

 

BASES LEGALS DEL SORTEIG DE LA SAMARRETA DE LOLA VENDETTA A INSTAGRAM

Barcelona, 28 febrer 2017

1. ORGANITZADOR

Aquest sorteig està organitzat per Camille Zonca (Camille Produccions, S.L.), amb domicili Llull 47-49, 5º 5ª 08005 Barcelona, en nom del programa televisiu Oh My Goig de betevé / ICB, S.A. (d’ara en endavant, l’Organitzador), amb la col·laboració de Lola Vendetta.

2. GRATUÏTAT

La participació en aquesta acció és gratuïta, essent no necessària la compra de cap tipus de producte, ni el pagament de cap quota ni cap quantitat monetària  per cap tipus de concepte.

3. FORMA DE PARTICIPACIÓ

Aquest sorteig només és vàlid per a persones físiques residents en el territori de l’Estat Espanyol que siguin titulars d’un compte a la xarxa social Instagram que segueixi el compte dels usuaris @ohmygoig i @lola.vendetta.

Les persones físiques que vulguin participar en el sorteig hauran de comentar la foto postejada a la data 28 de febrer de 2017, en el compte d’Instagram @ohmygoig on s’informa sobre el sorteig (https://www.instagram.com/p/BRDmY9XBUeX/)i etiquetar, en el comentari, el compte d’usuari de com a mínim 3 dones per les que creguin que val la pena manifestar-se el 8 de març i qualsevol dia de l’any.

4. VIGÈNCIA. CONDICIONS.

El sorteig tindrà vigència des del 28 de febrer de 2017 fins el 7 de març de 2017 inclòs, data de tancament per admetre la participació dels que compleixin amb les condicions descrites anteriorment. L’admisió com a participant serà individual per usuari, independentment de la quantitat de vegades en les que aquest hagi comentat la foto.

5. DINÀMICA DEL SORTEIG I TRIA DE LA PERSONA GUANYADORA

L’Organitzador volcarà les dades dels usuaris que participin en el sorteig en un arxiu digital “Excel”, en l’ordre cronològic en que participin els usuaris, assignant un número per usuari. Un cop tancat el periòde de participació, es seleccionarà un número a l’atzar amb l’ajuda de software generador de números (Echalo A Suerte https://echaloasuerte.com/) i es comprovarà que l’usuari ha seguit correctament les condicions per a participar en el sorteig.

6. PREMI I COMUNICACIÓ DE LA PERSONA GUANYADORA

El premi serà la samarreta de Lola Vendetta que apareix a la foto de l’anunci del sorteig a Instagram. El nom de la persona guanyadora es comunicarà públicament a l’Instagram d’@ohmygoig.

L’organització es comunicarà amb la persona guanyadora a través de missatge privat a la plataforma Instagram per detallar els detalls d’entrega del premi. El premi (samarreta de Lola Vendetta) es lliurarà al guanyador/a durant els 30 dies posteriors a la data de finalització del sorteig (8 de març).

El no cumpliment pels participants de les condicions aquí descrites, legitimarà a Camille Produccions SL i a betevé a prendre mesures pertinents destinades a evitar abusos i fraus, eximint de l'entrega de premis o regals a qui no cumpleixi els requisits aquí especificats. La impossibilitat de contactar amb el o la participant guanyador/a per part de Camille Produccions SL en un termini màxim d'una setmana, eximirà a l'organització d'entregar el premi a la persona guanyadora. Els participants i guanyador/a reconeixen la gratuïtat de la present promoció i per tant eximeixen a betevé, a Lola Vendetta i a Camille Produccions SL, de les incidències tècniques en general que impedeixin, modifiquin o anulin la participació al sorteig de la present promoció.

 

7.  LEGISLACIÓ APLICABLE

La present acció, la tria del guanyador o guanyadora, l'entrega del premi, així com tots els aspectes relatius al seu desenvolupament, estaran amparats per la legislació espanyola i per tant, els i les participants, usuaris i usuàries i guanyador o guanyadora, accepten sotmetre's expressament a la referida legislació, condició aquesta indispensable per adquirir la condició d'usuari/a, participant o guanyador/a de la present promoció. La persona que resulti guanyadora del present sorteig, autoritzen expressament a CAMILLE ZONCA (Camille Produccions SL) i a betevé, a utilitzar, reproduir i comunicar públicament, amb finalitats informatives, publicitàries i/o promocionals, el seu nom real i/o d'usuari/a, la seva fotografia de perfil, i el contingut guanyador, a facebook, instagram i les altres plataformes digitals del programa Oh My Goig.
 .
8.- POLÍTICA DE PRIVACITAT
Totes les dades personals que vostè faciliti en l'aplicació de Facebook Twitter o Instagram seran utilitzades per Camille Produccions SL exclusivament per a la present promoció i per millorar els serveis que Camille Produccions SL ofereix als seus usuaris/es, així com per finalitats de marketing. Camille Produccions SL fa tot el possible per garantir la seguretat en la recollida, transmissió i emmagatzematge de dades personals amb arrenjament a la natura d'aquestes dades i en compliment de corresponent legislació europea en matèria de protecció de dades. Camille Produccions SL no transferirà les vostres dades personals a terers. Vostè tindrà en tot moment el dret d'accés, rectificació i oposició respecte de les seves dades personals. Els usuaris i usuàries podran exercir de manera gratuïta el seu dret d'oposició, accés i informació, rectificació, cancelació de les seves dades i revocació de la seva autorització, sense efectes retroactius en els termes especificats en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al procedimient legalment establert. Aquests drets podran ser exercits dirigint comunicació per escrit acompanyada per fotocòpia del DNI a Camille Produccions SL, al domicili anteriorment especificat.
 .
9.- ACCEPTACIÓN DE LES NORMES DE LA PRESENT PROMOCIÓ
La mera participació en aquesta promoció suposa l'acceptació de les presents normes de participació. Camille Produccions SL i betevé, es reserven el dret a modificar, ampliar, restringir o retirar la present promoció en qualsevol moment, per raons justificades i sense que lesioni els drets dels participants. Els participants i guanyador/a eximeixen expressament a Camille Produccions SL i a betevé, així com a les empreses promotores o col·laboradores de la present promoció, de les responsabilitats derivades del mal funcionament de la xarxa de internet, dels servidors i de tots els agents que participin en la difusió de la pàgina web a internet, no tenint res a reclamar contra cap de les entitats abans mencionades.
 .
10.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
CAMILLE PRODUCCIONS SL, betevé (ICB, SA), Lola Vendetta, així com qualsevol de les empreses relacionades amb aquesta promoció, no asumirà cap tipus de responsabilitat derivada dels danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa, que puguin patir els participants de la present promoció i/o un tercer. En el suposat cas que alguna de les entitats organitzadores detectin qualsevol tipus d'anomalia o sospitin que un participant està impedint el normal funcionament o desenvolupament de la promoció, ja sigui alterant ilícitament el seu registre i participació, falsejant la seva participació, usant informació no autoritzada mitjançant qualsevol procediment tècnic o informàtic, o portant a terme un ús dels continguts posats a disposició que resulti inadequat, ilícit o contrari a la normativa vigent i/o a les presents bases legals, es reserva el dret a eliminar de manera unilaterial la inscripció i participació d'aquest/a usuari/a en la promoció, així com de perseguir aquests conductes, amb tots els mitjans que l'Ordenament Jurídic posa a la seva disposició.