Obre portes l’Escola Anglesola, el nou centre públic de les Corts

S’ha posat en marxa amb dues classes de P3 i en un espai provisional: la masia de Can Rosés

Després de mesos de feina, avui han començat les classes a l'Escola Anglesola, el nou centre de primària del districte de les Corts. De moment, només hi han entrat dues classes d'alumnes de P3 i, progressivament, s'hi aniran afegint la resta de cursos fins a completar tots els nivells de primària.

L'Escola Anglesola ha començat en un espai provisional, la masia de Can Rosés, que fins fa un mesos acollia una biblioteca. Durant l'estiu, s'hi han fet les obres d'adaptació i, segons el director de l'escola, Toni Otero, l'espai està completament adaptat per als alumnes.

Aquest any només hi estudiaran dues classes de 20 nens de P3 i, progressivament, s'hi sumarà un curs per any fins a arribar a completar tots els cursos de l'educació primària. Això sí, Otero espera que en un parell o tres d'anys ja estigui enllestit l'edifici nou de l'escola, que es començarà a edificar en un solar del carrer de Numància, a escassos metres de l'edifici actual de Can Rosés.

Fusió polèmica

Quan estigui enllestit el centre nou, s'hi traslladaran, a més dels alumnes d'Anglesola, els de la veïna Escola Ausiàs March, i es fusionaran en un sol centre. Aquesta decisió del Consorci d'Educació de Barcelona va ser molt polèmica quan es va fer pública a finals del curs passat i no va rebre el vistiplau de l'AMPA de l'Ausiàs March. A més, en aquell moment, el consorci volia que els nens de P3 nous de tots dos centres ja entressin directament a l'Escola Anglesola, anys abans de la fusió definitiva dels dos centres. Els pares de l'Ausiàs March s'hi van oposar ja que consideraven que això passaria per separar germans, que es veurien obligats a anar a escoles diferents. Finalment, l'Ausiàs March ha pogut començar el curs amb 12 alumnes de P3 i l'Anglesola ho ha fet amb 40, de manera que quan es fusionin els dos centres es podran mantenir dues línies per curs. Segons Otero, la idea és que les dues escoles treballin plegades fins que n'acabin formant una de sola.

Projecte innovador

Per al Consorci, la creació de l'Anglesola servirà per compensar la demanda de places d'educació pública que hi ha al districte. A més, segons el director del centre, Anglesola proposa un projecte innovador, ja que s'hi treballarà a partir de projectes, sense fer servir llibres de text individualitzats i intentant que l'alumne sigui el protagonista del seu propi procés d'aprenentatge i que construeixi ell mateix el coneixement.