Nova troballa de restes arqueològiques a les obres de l’AVE

La història es repeteix. Els operaris que treballen en les obres de l'AVE a la Sagrera han trobat restes arqueològiques durant els treballs. Aquesta vegada es tracta d'una masia del segle XVII.

Segons els informes, el mas, que es troba al costat del nou Pont del Treball Digne, va estar en peu fins a mitjan segle XX. Segons l'empresa responsable de l'excavació, Codex, el jaciment trobat inclou murs d'aproximadament un metre d'alçària, monedes dels segle XIX i estrats de paviment amb material ceràmic. Aquesta és la segona gran troballa de restes arqueològiques a l'entorn de les obres de l'AVE després que a l'estiu hi aparegués una vila romana