El Centre Cívic Trias i Peitx potencia la musicoteràpia per a nadons

El Centre Cívic Trias i Peitx, al barri de la Maternitat, ofereix sessions mensuals de musicoteràpia als nens de la Ludoteca La Tardor. Aquesta disciplina s'empra en molts àmbits i en el cas dels nadons i els nens d'entre zero i tres anys, s'utilitza per potenciar el desenvolupament holístic i millorar les capacitats comunicatives, l'expressió d'emocions o la psicomotricitat.

Segons la terapeuta Nicoletta Valente, l'objectiu no és aprendre música, sinó que sigui el mitjà perquè el nen aprengui altres coses com comunicar-se o expressar-se lliurement. A més, la musicoteràpia s'ha aplicat en persones afectades de trastorns físics o mentals per afavorir el seu benestar.

La musicoteràpia es va començar a estudiar com a disciplina al segle XX i no va ser fins a meitat d'aquest segle quan van començar a aparèixer els estudis reglats i escoles d'aquesta teràpia.