Montserrat Segarra, la batalla diària per millorar la vida dels discapacitats

Fa anys que la Montserrat Segarra va ser diagnosticada amb una malaltia rara, la distròfia muscular facioescapulohumeral, hereditària i que causa debilitat muscular progressiva que afecta principalment els músculs de la cara, espatlles i braços. Segarra forma part de l'Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars, des d'on treballa per fer més visible la seva problemàtica.

A ella la reducció de la mobilitat li va començar ja gran i en conèixer la dimensió social de la problemàtica de la mobilitat per diferents malalties, que també afecta molts nens i joves, es va posar en marxa per lluitar per unes condicions de vida millors. Des del barri de la Sagrada Família i l'Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars -ASEM-, treballa cada dia per aportar solucions a les dificultats que afronten les persones amb mobilitat reduïda a casa nostra.