Mines de Can Xirot, vestigis de la febre del ferro al Carmel

A mitjan segle XIX hi va haver una febre pel ferro al Carmel. Una llei permetia explotar les mines que hi havia a la muntanya a qui en trobés i una legió de buscadors de ferro va envair durant uns anys aquests terrenys. Encara en queden alguns vestigis que ho demostren.