Les Dominiques de l’Ensenyament incorporen el mètode Sangakoo per aprendre matemàtiques

L'escola de les Dominiques de l'Ensenyament, a la Sagrada Família, ha posat en marxa el mètode Sangakoo. Es tracta d'un programa per treballar les competències dels joves en noves tecnologies de la comunicació a través de l'ensenyament de les matemàtiques.

Un dels objectius del nou mètode és millorar la comprensió lectora dels enunciats matemàtics i la resolució de problemes. Per això estan fent ús d'una aplicació web per a l'aprenentatge de les matemàtiques. Es diu Sangakoo i és una metodologia innovadora basada en les pràctiques creatives i el treball col·laboratiu.