Un de cada 10 nens rep menús adaptats al menjador escolar

En els darrers 10 anys, la demanda s’ha multiplicat per 20 per al·lèrgies i motius culturals

L'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (ACELLEC), la més gran dedicada a la gestió dels menjadors escolars, serveix actualment 1.602 menús alternatius dels 15.186 que prepara al dia per a les escoles catalanes. Fa 10 anys tan sols havia d'atendre peticions especials de 76 alumnes. Segons l'associació, el motiu és l'augment d'al·lèrgies i intoleràncies alimentàries i les demandes per motius culturals.

Del 10,55 % dels menús adaptats que prepara l'ACELLEC, aproximadament la meitat són per motius mèdics. La intolerància més freqüent és al gluten, que significa un 1,19 % del total de menús servits, seguit de la lactosa (0,95 %), els llegums i cereals diversos (0,88 %) i la fruita seca (0,83). En menor mesura també n'hi ha per a intolerants a l'ou i el peix. La resta de peticions es deuen a motius religiosos, sobretot de caire musulmà i hindú.

La gestió de la diversitat alimentària

El vicepresident del sector educatiu de l'ACELLEC, Oriol Carbonell, explica que els menjadors escolars han experimentat un "gran canvi" en l'última dècada i remarca la complexitat a l'hora d'afrontar les peticions i posar a la pràctica els protocols per reduir la possibilitat que es produeixin contaminacions alimentàries.

Carbonell assegura que és essencial que els pares expliquin de forma detallada els motius de les al·lèrgies i les intoleràncies per saber com actuar en cas d'una hipotètica complicació, alhora que posa d'exemple que en casos extrems els infants poden ser al·lèrgics no només per ingesta, sinó fins i tot per contacte físic o inhalació.