La galeria Juan Naranjo presenta una mostra de Marcel Pey

Fa tres anys que va obrir a l’Antiga Esquerra de l’Eixample Juan Naranjo Galería de Arte & Documentos. Està al costat mateix del Mercat del Ninot, i la dirigeix Juan Naranjo, un professional que procedeix del comissariat institucional, l’assessorament de col·leccions i el mercat de l’art. Per ell aquests dos espais s’han convertit en un laboratori de projectes. Un està més dedicat a documents, cartes o dibuixos preparatoris, que inclou també llibres i revistes, entesos no només com a plataformes de difusió, sinó també com a espais discursius. També hi destaca el vídeo, la fotografia, la paraula i la música. Ja ha col·laborat amb una mostra pel Sónar i ho tornarà a fer en l’edició d’enguany.