Els advocats creen un torn d’ofici per atendre els abusos a la gent gran

Augmenten les denúncies de maltractaments a la gent gran, però també els mecanismes per lluitar-hi. Els primers cinc mesos de l'any s'han denunciat un miler de casos. Per això el Consell de l'Advocacia Catalana ha impulsat la creació d'un torn d'ofici específic per a la gent gran, per defensar-los d'aquests abusos.

Els advocats que ja formen part d'aquest nou torn d'ofici específic per atendre els problemes de la gent gran més desemparada ja han rebut formació cara a la correcta atenció d'aquest col·lectiu. "Es tracta d'acompanyar-los en possibles casos de maltractaments i altres tipus d'abusos, però també de sensibilitzar tot l'estament judicial de la vulnerabilitat de la gent gran", explica Abel Pié, president del Consell de l'Advocacia Catalana.

Des d'aquest organisme han detectat fa temps un augment de demandes pel que fa els enganys i estafes amb contractes abusius que fan firmar als ancians. Pié reconeix que "tot el tema de les preferents amb gent gran ens va generar molta alarma. Aquí sí que hem vist un autèntic abús d'entitats financeres que el que han fet amb els estalvis de la gent gran, amb una falta de formació, és posar-los en productes d'alt risc".

Eines per a la detecció del maltractament

Els Mossos d'Esquadra han rebut 943 denúncies de persones grans maltractades durant els cinc primers mesos de l'any, una xifra molt similar al mateix període de 2014. Per això els Mossos fa temps que fan xerrades informatives a associacions de la tercera edat per conscienciar-los del que són els maltractaments. "Els qui poden venir a les xerrades poden detectar si tenen algun amic que està més sol, que no pot sortir de casa i, per tant, és més procliu a ser maltractat", explica el sotsinspector en cap de la Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà Mossos d'Esquadra, Ferran Resina. Els maltractadors solen ser de l'entorn més proper a la víctima, com ara els familiars, els cuidadors o els treballadors dels centres on viuen.

Els Mossos tenen també un formulari amb 21 preguntes que serveix a tots els agents del cos per detectar si se sospita que un avi pateix algun tipus de maltractament. Des de l'esmentada unitat, el sotsinspector Resina explica que "molt sovint aquestes persones no s'atreveixen a denunciar-ho, i altres vegades no saben que són víctimes".

Maltractar sense voler

També expliquen que sovint el maltractament no és volgut, sinó que la persona que en té cura necessita més eines, coneixements i fins i tot recursos per poder atendre correctament la persona gren. "En aquests casos, posem el cuidador en contacte amb els serveis socials, o fins i tot en grups de persones que s'han de fer càrrec de gent gran, perquè comparteixi la seva experiència. A molts els cal desfogar-se", explica Resina.